"Intangible Childhood"

 

Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Mie-ken, Japan

 

06. 04. 1996 - 06. 05. 1996

 

 

Participating artists: Nobuyoshi Araki, Ikuma Arishima, Saburo Aso, Isao Ebisawa, Toyoshiro Fukuda, Teruo Hata, Leiko Ikemura, Chutsu Imanishi, Shoha Ito, Chihiro Iwasaki, Yuko Kanamori, Yasuo Kasuki, Yasuo Kazuki, Tamiji Kitagawa, Narashige Koide, Kimiko Koseki, Yasuo Kunioshi, Mitsuji Matsuda, Shunsuke Matsumoto, Toshiko Mitani, Yoshio Mori, Hideaki Nakazawa, Tai Nakatani, Yoshitomo Nara, Hideo Noda, Miyoro Noguchi, Banka Nonagase, Usen Ogawa, Churyo Sato, Kojin Sawa, Toshi Shimizu, Hokuto Tamamura, Akira Tanaka, Chiezo Taro, Masako Tashiro, Sadao Tsubaki, Bakusen Tsuchida, Shindo Tsuji, Chiaki Wada, Kazu Wakita, Satoshi Yabuuchi, Jiro Yoshihara, Sakuji Yoshimoto

Mie Prefectural Art Museum

11 Otani-cho, Tsu-shi,

Mie-ken, 514-0007, JAPAN

Tel: +81 - 59-227-2100

Fax: +81 - 59-223-0570

bijutsu@pref.mie.jp

 

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/en/index.htm