"The Child"

 

Toyota Municipal Museum of Art, Japan

 

14. 04. 2006 – 18. 06. 2006

Works of the following artists were part in this exhibition: Araki Nobuyoshi, Kimura Ihei, Kazuki Yasuo, Akino Fuku, Osawa Shosuke, Kuniyoshi Yasuo, Noda Tetsuya, Tsuchida Bakusen,Ogura Yuki, Shimao Shinzo, Pierre-Auguste Renoir, Pierre Bonnard, Jules Pascin, Kishida Ryusei, Koide Narashige, Migishi Kotaro, Aoki Shigeru, Matsumoto Shunsuke, Takayama Tatsuo, Kitagawa Tamiji, Onogi Gaku, Nakazawa Hideaki, Domon Ken, Takamatsu Jiro, Paul Klee, John Singer Sargent, Sasai Fumie, Constantin Brancusi, Medardo Rosso, Kitayama Yoshio, Edvard Munch, Kaethe Kollwitz, Koga Harue, Ozaku Seishi, Christian Boltanski, James Rosenquist, Kato Izumi, Nara Yoshitomo, Leiko Ikemura, Harima Midori, Aida Makoto, Nakamura Masayoshi

The Child

Editor: Toyota Municipal Museum of Art

Publisher: Hideki Yasuda

Published by Seigensha Art Publishing Inc.

Paperback 144 pages, japanese (nihongo)

ISBN4-86152-064-9