"Power Women"

 

Museum of Modern Art, Shiga, Japan

 

03. 04. 2007 - 01. 07. 2007

Participating artists:

Magdalena Abakanowicz, Masuo Ikeda, Leiko Ikemura, Hirabayashi Kaoru, Yayoi Kusama, Roy Lichtenstein, Henri Matisse, Takashi Matsuzirou, Fukuda Meilan, Akioka Miho, Morimura, Okada Syuuzi, Pablo Picasso, George Segal, Cindy Sherman, Ushio Shinohara, Atsuko Tanaka, Andy Warhol

 

 

 

The Museum of Modern Art, Shiga

1740-1 Seta-Minamiogaya-Cho

Otsu-City

520−2122 Shiga

JAPAN

 

Tel: 077-543-2111  

Fax: 077-543-4220  

 

info@shiga-kinbi.jp

Link to the Museum of Modern Art, Shiga, Japan:

"Power Women", group show:

www.shiga-kinbi.jp/exhibition/joseiryoku.html

translate.google.de/translate