"We are the islands"

 

Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin, Germany

 

25. 07. 2010 - 27. 07. 2010

Perticipating artists: Madoka Chiba, Sae Esashi, Megumi Fukuda, Taro Furukata, Atsushi Fukunaga, Hanayo, Toru Hayashi, Kaoru Hirano, Hideaki Idetsuki, Leiko Ikemura, Shingo Inao, Misaki Kawabe, Yuhi Kazama, Kengo Kito, Takehito Koganezawa, Sako Kojima, Aisuke Kondo, Erika Matsunami, Toshihiko Mitsuya, Nobuhiko Murayama, Kazuki Nakahara, Maki Na kamura, Yotaro Niwa, Mayumi Okabayashi, Nozomi Tomoeda, Mamoru Tsukada, Maki Ueda, Tomoyuki Ueno, Tetsuhiro+Kiyomi Uozumi, Daigorou Yonekura

 

Kunstraum Kreuzberg

Mariannenplatz 2

D -10997 Berlin

Tel.:030/90298-1455

Fax 030/90298-1453

bethanien@kunstraumkreuzberg.de

 

source: www.kunstraumkreuzberg.de