"INNOCENCE - ART towards LIFE"

 

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Tochigi, Japan

 

2010 July 17th - 2010 September 20th

 

 

Artists:

 

I. Colour: Beautiful / Transparent / Violent

NAMBATA Fumio, KIMURA Shigeyuki, INADA Moeko, SHINOHARA Kao&#8232, IMAMURA Hanako, KAMIYAMA Etsuo, TSURUGAI Noriko&#8232, MASUBUCHI Satomi, SUZUKI Kazu

 

II. Multiplication of Forms

SAKAGAMI Chiyuki, KUSAMA Yayoi, CHO Shigeyuki, NISHIZAWA Akira&#8232, OBARA Kumiko, SEINO Mina, HASEGAWA Minoru, KISHIMOTO Shigeru&#8232, MATSUMOTO Kunizo, SASAKI Takuya

 

III. The World around Us

MARUKI Suma, DAIDO Aya, SHUJI Takashi, AKIYAMA Shunya&#8232, NAKAMORI Kazuhide, MURATA Kazushi, ONAMI Fumio, SAISU Shinji&#8232, SUZUKI Kazue, IMAMURA Hanako

 

IV. Weaving Stories

SAKAI Yoshie, IKEMURA Leiko, NARA Yoshitomo, MIYATA Hideo, YANAGI Takeshi

 

V. Sorrow / Anger / Horror / Memories

MARUKI Suma , DAIDO Aya, WATANABE Toyoshige, WATABIKI Nobuko&#8232, WATABIKI Nobuko and Hella ZEHLE, TASHIMA Seizo, INOUE Hiroko