"The ShugoArts Show"

 

ShugoArts, Tokyo, Japan

 

March 19. Tue – April 13. Sat, 2013

 

 

Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Carsten HÖLLER, Mitsuhiro IKEDA, Leiko IKEMURA, IKEZAKI Takuya, Teppei KANEUJI, Shinichiro KANO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Boris MIKHAILOV, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Takuma NAKAHIRA, Ylva OGLAND, TAGUCHI Kazuna, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA

 

 

ShugoArts

5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku

Tokyo 135-0024

tel: 03-5621-6434

fax: 03-5621-6435

email: info@shugoarts.com

shugoarts.com/artists/leiko-ikemura/