"Shape of Picture"

 

ShugoArts, Tokyo, Japan

 

02. 09. 2014 – 27. 09. 2014

 

Artists: Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Mitsuhiro Ikeda, Ikezaki Takuya, Leiko Ikemura, Tadasuke Iwanaga, Teppei Kaneuji, Shinichiro Kano, Masato Kobayashi, Aki Kondo, Lee Kit, Naofumi Maruyama, Makiko Masutani, Chihiro Mori, Morimura Yasumasa, Kodai Nakahara, Yoriko Takabatake

 

 

ShugoArts

 

5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku

Tokyo 135-0024

 

tel: 03-5621-6434

fax: 03-5621-6435

email: info@shugoarts.com

shugoarts.com/en/archives/10125/