"Sunday"

 

ShugoArts, Tokyo, Japan

 

13. 09. 2015 - 25. 10. 2015

 

 

 

 

Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Leiko IKEMURA, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Takuma NAKAHIRA, Yoshihiro SUDA (courtesy Gallery KOYANAGI), TAGUCHI Kazuna, Yoriko TAKABATAKE, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA

 

 

ShugoArts, SUNDAY, CAPSULE and PLANT/PLANT

B1F, 2-7-12, Ikejiri

Setagaya-ku, Tokyo

154-0001 Japan

 

 

sources: shugoarts.com/en/exhibitions/