"Japanese Modern Arts and Western Arts / Women Artists from the Collection"

 

Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Japan

 

26. 03. 2013 - 30. 06. 2013

 

Artists: Miho AKIOKA, Chu ASAI, Marc CHAGALL, Raoul DUFY, Antonio FONTANESI, Takeji FUJISHIMA, Francisco de GOYA y Lucientes, Gyokuran IKE, Leiko IKEMURA, Shoha ITO, Kiyoo KAWAMURA, Ryusei KISHIDA, Harue KOGA, Seiki KURODA, Kanji MAETA, Joan MIRO, Claude MONET, Motoko MORITA, Kaita MURAYAMA, Bartolome Esteban MURILLO, Teijirou NAKAHARA, Teijiro NAKAHARA, Takanori OGISU, Auguste RENOIR, Georges ROUAULT, Yuzo SAEKI, Toshi SHIMIZU, Arika SOMEYA, Kyoko SUCHI, Michiko SUZUKI, Shinako TANAKA, Yuichi TAKAHASHI, Yoshiko TAKIGAWA, Sotaro YASUI, Misao YOKOYAMA, Tetsugoro YOROZU

 

 

Mie Prefectural Art Museum

11 Otani-cho, Tsu-shi,

Mie-ken, 514-0007, JAPAN

Tel: +81 59-227-2100

Fax: +81 59-223-0570

bijutsu@pref.mie.jp

 

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/en/Exhibitions/PerColl2013_1.htm