"MOMAT Collection"

 

26. 05. 2015 - 13. 09. 2015

 

The National Museum of Modern Art, Tokyo

Artists: Magdalena Abakanowicz, AI-MITSU, Kinosuke Ebihara, Tsuguharu Fujita, Toyoshiro Fukuda, Yasutake Funakoshi, Iwami Furusawa, George Grosz, Naojiro Harada, Shingo Hoshino, Leiko Ikemura, Toraji Ishikawa, Miyako Ishiuchi, Ryushi Kawabata, On Kawara, Ryusei Kishida, Paul Klee, Masato Kobayashi, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, Yayoi Kusama, Saori Madokoro, Makoto Mikami, Junichi Mikuriya, Joan Miró, Saburo Miyamoto, Yasumasa Morimura, Takashi Murakami, Kenichi Nakamura, Taro Okamoto, Pablo Picasso, Kurt Schwitters, Seiho Takeuchi, Bakusen Tsuchida, Seifu Tsuda, Katsumi Watanabe, Kikuji Yamashita, Takashi Yamazaki, Kenji Yoshioka, a. o.

 

 

National Museum of Modern Art Tokyo (MOMAT)

1-3 Kitanomaru Koen, Chiyoda-ku

102-8322 Tokyo

Japan (city map)

tel 03-5777-8600

www.momat.go.jp

 

 

Sources:

www.momat.go.jp

www.momat.go.jp/english/index.html

www.momat.go.jp/english/artmuseum/permanent20150526.html

search.artmuseums.go.jp/search_e/