Permanent Collection 2nd term 2021

Beach at Night, 2003/03, oil on jute, 100 x 140,5 cm, Mie Prefectural Art Museum, Tsu-shi, Japan © Leiko Ikemura and VG Bild-Kunst Bonn, 2020. / Photo: Jochen Littkemann.

Exhibition from the permanent Collection 2nd term 2021
At the Collection Galleries 1-3

Room 1: Summer Selection from the Collection
Room 2: Abstract Paintings - What looks like what?
Room 3: Selected Masterpieces from the Collection

A Work of Leiko Ikemura is displayed in the room 1.

 

Artists: Miho Akioka, Tomoko Arakawa, Yae Asano, Pierre Bonnard, Georges Braque, Marc Chagall, Raoul Dufy, Takeji Fujishima, Tsuguharu Fujita, Heihachi Hashimoto, Yoshiaki Hayashi, Yoshikuni Iida, Leiko Ikemura, Atsuo Ishii, Yasutake Iwana, Tamiji Kitagawa, Torajiro Kojima, Harue Koga, Seiki Kuroda, Kanji Maeta, Joan Miro, Yuunosuke Miwa, Claude Monet, Sadamasa Motonaga, Ryokichi Mukai, Masanari Murai, Kaita Murayama, Tsune Nakamura, Tai Nakatani, Norio Ogawa, Eizo Okuse, Auguste Renoir, Makoto Saburi, Yoshishige Saitoh, Hanjiro Sakamoto, Kazuo Shiraga, Ramon de Soto, Kumi Sugai, Tadashi Sugimata, Kinpei Suzuki, Masao Tsuruoka, Ryuzaburo Umehara, Noriyuki Ushijima, Takeo Yamaguchi, Sotaro Yasui, Jiro Yoshihara, Sakuji Yoshimoto, Ossip Zadkine

List of works

 

Opening Hours: 9:30 a.m. - 5:00 p.m. (Admission until 4:30 p.m.)
Closed on Mondays (opened on national holidays and closed on the following day)
The museum may also be closed for maintenance.

Source: Mie Prefectural Art Museum

 

Mie Prefectural Art Museum
11 Otani-cho
Tsu City, 514-0007
Japan
www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/54629037705.htm