#StayMuseum. Special Exhibition from the Mie Prefecture Art Museum Collection

Beach at Night, 2003/03, oil on jute, 100 x 140,5 cm, Mie Prefectural Art Museum, Tsu-shi, Japan © Leiko Ikemura and VG Bild-Kunst Bonn, 2020. / Photo: Jochen Littkemann.

Mie Prefecture Art Museum presents a special exhibition from their collection.

Room1 (1st floor): Today's piece from twitter
Room2-3 (1st floor): Art for the time of emergency
Room2 (2nd floor): Uda Tekison, a Japanese-style paintings from our collection

Works of Leiko Ikemura are shown in the part of "Art for the time of emergency".

Artists: Kampo Arai, Saburo Aso, Yutaka Bito, Seiji Chokai, Honorè-Victorin Daumier, Takeji Fujishima, Francisco José de Goya y Lucientes, Chimei Hamada, Seiichi Hara, Gyoshu Hayami, Heihachi Hashimoto, Yuinen Hoyama, Tatsuo Ikeda, Leiko Ikemura, Shigeo Ishii, Yasutake Iwana, Togai Kawakami, Yasuo Kazuki, Shohachi Kimura, Narashige Koide, Seiki Kuroda, Torao Makino, Tokusaburo Masamune, Shunsuke Matsumoto, Shin Miyazaki, Yoshio Mori, Ryokichi Mukai, Kaita Murayama, Gakuryo Nakamura, Yasushi Nakatani, Minoru Okamoto, Eizo Okuse, Koshiro Onchi, Makoto Saburi, Shoin Sato, Shoji Sekine, Toshi Shimizu, José Maria Sicilia, Shohaku Soga, Ryoun Todo, Baigai Totoki, Tekison Uda, Makoto Ueno, Ryuzaburo Umehara, Hiroshige Utagawa, Kanae Yamamoto, Yoshitatsu Yanagihara, Testugoro Yorozu.

Source: Mie Prefecture Art Museum

Press release.

List of Works.

 

Mie Prefecture Art Museum
11 Otani-cho
Tsu City, 514-0007
Japan