"DOKI DOKI. The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art"

 

The Museum of Ceramic Art, Hyogo, Japan

 

07. 09. 2013 - 24. 11. 2013

Artists: Yo Akiyama, Robert Arneson, Michio Fukuoka, Katsuhiko Hibino, Shoichi Ida, Takeshi Ida, Leiko Ikemura, Jun Kaneko, Katsura Funakoshi, Yasuhiko Kida, Toshiro Jinjin Kimura, Marilyn Levin, Christina Liska, John Mason, Enrique Mestre, Joan Miro, Kimiyo Mishima, Yoshihisa Kitatsuji, Ryoji Koie, Naoki Koide, Sadamasa Motonaga, Yoshitomo Nara, Ron Neiguru, Yohei Nishimura, Osamu Takahashi, Grayson Perry, Pablo Picasso, Daniel Pontoro, Kenneth Price, Adrian Sachs, Richard Shaw, Kim Shimonson, Tadanori Yokoo, Haruki Takahashi, Taro Okamoto, Susumu Koshimizu, Peter Voulkos, Kazuo Yagi, Carlo Zauli

 

 

The Museum of Ceramic Art, Hyogo

4 Kondachokamitachikui,

Sasayama-city, Hyogo

669-2505 JAPAN

Phone: +81-79-597-3961 

Fax: +81-79-597-3967 

e-Mail: togei@pref.hyogo.lg.jp

www.mcart.jp/e%20sisetu.htm

www.mcart.jp

www.mcart.jp/25/exhibition/dokidoki/press.pdf